Jak se přibližujeme k bezklecové Evropě?

Víc než milion občanů EU podepsalo minulý rok evropskou občanskou iniciativu (EOI) požadující zákaz klecových chovů.

map of Europe colour coded by cage free progress

 

Víme, že Evropská komise naslouchá členským státům, a proto potřebujeme povzbudit ministry v jednotlivých zemích, aby zákaz podpořili, a tím pomohli dospět ke konci doby klecové v EU. Každou zemi hodnotíme podle toho, jak se blíží našemu bezklecovému cíli.

Srovnávací tabulka

Níže naleznete úplnou srovnávací tabulku. Když kliknete na vlajku, uvidíte, jak si vede daná země a můžete poslat tweet odpovídajícímu ministrovi/ministryni se žádostí o podporu zákazu klecí. Zopakujte to prosím u co nejvíce zemí.

#1 Rakousko

#1 Rakousko

Read more
#2 Lucembursko

#2 Lucembursko

Read more
#3 Švédsko

#3 Švédsko

Read more
#4 Německo

#4 Německo

Read more
#5 Nizozemí

#5 Nizozemí

Read more
#6 Belgie

#6 Belgie

Read more
#7 Dánsko

#7 Dánsko

Read more
#8 Slovinsko

#8 Slovinsko

Read more
#9 Irsko

#9 Irsko

Read more
#10 Finsko

#10 Finsko

Read more
#11 Kypr

#11 Kypr

Read more
#12 Rumunsko

#12 Rumunsko

Read more
#13 Chorvatsko

#13 Chorvatsko

Read more
#14 Itálie

#14 Itálie

Read more
#15 Maďarsko

#15 Maďarsko

Read more
#16 Francie

#16 Francie

Read more
#17 Česká republika

#17 Česká republika

Read more
#18 Řecko

#18 Řecko

Read more
#19 Bulharsko

#19 Bulharsko

Read more
#20 Estonsko

#20 Estonsko

Read more
#21 Litva

#21 Litva

Read more
#22 Polsko

#22 Polsko

Read more
#23 Slovensko

#23 Slovensko

Read more
#24 Lotyšsko

#24 Lotyšsko

Read more
#25 Portugalsko

#25 Portugalsko

Read more
#26 Španělsko

#26 Španělsko

Read more
#27 Malta

#27 Malta

Read more

Poznámky

To, zda členský stát podpoří naši Evropskou občanskou iniciativu (EOI), určuje řada faktorů, včetně procenta zvířat v klecích, národní legislativy a podpory klíčových politiků. Některé země jsou téměř bezklecové, zatímco v jiných jsou stále miliony zvířat v klecích a vlády se zdráhají něco měnit.

Srovnávací tabulka je živý nástroj: budeme ji aktualizovat, jakmile dojde k jakémukoli pokroku směrem k ukončení používání klecí.

Na každé vlajce najdete procento zvířat chovaných v bezklecových systémech a v každém okně, které se otevře po kliknutí na vlajku, najdete počet zvířat chovaných stále v klecích. Tato čísla jsou vypočítána z celkového počtu jednotlivých druhů zvířat, která mohou být chována v klecích, jako jsou slepice, prasnice, králíci, husy a kachny. Vyjmuli jsme z tohoto výpočtu křepelky a telata, protože neexistují důvěryhodné statistiky pro všechny členské státy, ačkoli požadujeme zákaz klecí i pro oba tyto druhy zvířat.

Vysvětlivky

ÚROVEŇ ZEMĚ

  100 % zvířat žije v bezklecových chovech
  80-99 % zvířat žije v bezklecových chovech
  40-79 % zvířat žije v bezklecových chovech
  Méně než 40 % zvířat žije v bezklecových chovech

 

ÚROVEŇ DRUHU ZVÍŘAT

  Legislativa Postoj ministra/ ministryně
  Legislativní zákaz Podpora zákazu
  Určitá omezení pro používání klecí Možná podpora zákazu
  Není zákaz ani omezení Nepodporuje zákaz
  Informace není k dispozici Neodpověděl/a nebo informaci neposkytl/a

Zdroje

Údaje o počtech zvířat byly převzaty z následujících zdrojů obsahujících nejnovější zveřejněná data: Prasnice – Eurostat 2019; nosnice - CIRCABC 2019; králíci – Evropská komise (DG Santé) 2016; kachny a husy – ITAVI 2019 a SS, Eurofoiegras 2019; křepelky – statistiky členských států a chovatelských svazů. Tam, kde nebyly k dispozici veřejně dostupné údaje, odhady počtů zvířat v klecích byly vypočteny s využitím obecných odhadů a údajů z různých ověřených zdrojů.

Celkový počet zvířat v klecích byl vypočten z těchto údajů kromě telat, protože neexistují důvěryhodné statistiky pro všechny členské státy.

Informace o národní legislativě:

 • Konec doby klecové – zpráva Compassion in World Farming
 • Křepelky – statistiky chovatelů a národních vlád
 • Telata
  • Zdroj % v různých systémech - Marcé, C., Guatteo, R., Bareille, N. and Fourichon, C., 2010. Systémy ustájení telat v Evropě a riziko infekčních chorob telat. Animal, 4(9), pp.1588-1596., pokud není uvedeno jinak
  • Zdroj pro ČR - Staněk, S., Zink, V., Doležal, O. and Štolc, L., 2014. Přehled ustájení neodstavených telat v českých chovech dojnic. Journal of dairy science, 97(6), pp.3973-3981.
  • Zdroj pro Bulharsko – národní nevládní organizace
  • Zdroj pro Polsko – průzkum Compassion in World Farming