Europa bez klatek - jak blisko jesteśmy?

W minionym roku ponad milion osób podpisało się pod naszą Europejską Inicjatywą Obywatelską (ECI), domagającą się wprowadzenia przez Komisję Europejską zakazu hodowli klatkowej.

map of Europe colour coded by cage free progress

 

Wiemy, że Komisja słucha głosu Krajów Członkowskich, dlatego musimy zachęcić więcej ministrów odpowiedzialnych za hodowlę zwierząt do wsparcia zakazu, a tym samym przybliżenia nas do Europy wolnej od klatek.

Przygotowaliśmy ranking, który pokazuje, jak blisko osiągnięcia tego celu jest każdy z krajów członkowskich.

Ranking

Poniżej szczegółowe zestawienie. Klinknij we flagę, by sprawdzić, na jakim etapie jest każdy z krajów i wyślij tweet do ministra, by poprosić go o poparcie wprowadzenia zakazu. Powtórz tę akcję dla tylu krajów, dla ilu to możliwe.

#1 Austria

#1 Austria

Read more
#2 Luksemburg

#2 Luksemburg

Read more
#3 Szwecja

#3 Szwecja

Read more
#4 Niemcy

#4 Niemcy

Read more
#5 Holandia

#5 Holandia

Read more
#6 Belgia

#6 Belgia

Read more
#7 Dania

#7 Dania

Read more
#8 Wielka Brytania

#8 Wielka Brytania

Read more
#9 Słowenia

#9 Słowenia

Read more
#10 Irlandia

#10 Irlandia

Read more
#11 Finlandia

#11 Finlandia

Read more
#12 Cypr

#12 Cypr

Read more
#13 Rumunia

#13 Rumunia

Read more
#14 Chorwacja

#14 Chorwacja

Read more
#15 Włochy

#15 Włochy

Read more
#16 Węgry

#16 Węgry

Read more
#17 Francja

#17 Francja

Read more
#18 Czechy

#18 Czechy

Read more
#19 Grecja

#19 Grecja

Read more
#20 Bułgaria

#20 Bułgaria

Read more
#21 Estonia

#21 Estonia

Read more
#22 Łotwa

#22 Łotwa

Read more
#23 Polska

#23 Polska

Read more
#24 Słowacja

#24 Słowacja

Read more
#25 Litwa

#25 Litwa

Read more
#26 Portugalia

#26 Portugalia

Read more
#27 Hiszpania

#27 Hiszpania

Read more
#28 Malta

#28 Malta

Read more

UWAGI

Wiele czynników decyduje o tym, czy dane państwo członkowskie będzie aktywnie wspierać naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską, m.in.: odsetek zwierząt w klatkach, przepisy krajowe oraz wsparcie kluczowych decydentów. Niektóre kraje są już prawie całkiem pozbawione klatek w hodowli, podczas gdy inne nadal ograniczają w ten sposób miliony zwierząt, a rządy niechętnie wprowadzają zmiany.

Nasz ranking jest żywym narzędziem: będziemy go aktualizować, gdy tylko zrobi się postęp w temacie Końca Epoki Klatkowej.

Na każdej fladze znajdziesz odsetek zwierząt hodowlanych wolnych od klatek a w każdym wyskakującym okienku znajdziesz liczbę zwierząt wciąż w klatkach. Te liczby są obliczamy to na podstawie całkowitej liczby każdego gatunku, który hoduje się w klatkach, takich jak lochy, króliki, kaczki, gęsi i kury. Wykluczamy przepiórki i cielęta, ponieważ nie ma wiarygodnych danych dla wszystkich państw członkowskich, chociaż wzywamy do wprowadzenia zakazu umieszczania także tych dwóch gatunków zwierząt w klatkach.

Legenda

Postęp kraju

  100% zwierząt hodowanych bez klatek
  80-99% zwierząt hodowanych bez klatek
  40-79% zwierząt hodowanych bez klatek
  Mniej niż 40% zwierząt hodowanych bez klatek

 

Sytuacja zwierząt

  Ustawodawstwo Opinia Ministra
  Prawny zakaz Poparcie zakazu
  Ograniczenia w stosowaniu klatek Mozliwe poparcie zakazu
  Brak zakazu Brak poparcia dla zakazu
  Brak dostępnej informacji Brak odpowiedzi

Źródło informacji

Informacje na temat odsetek i zwierząt w klatkach

Dane dotyczące rocznej liczby hodowanych zwierząt pochodzą z następujących źródeł, zgodnie z najnowszymi opublikowanymi danymi: Lochy - Eurostat 2019; Kury nioski - CIRCABC 2019; Króliki - Komisja Europejska (DG Santé) 2016; Kaczki i gęsi - ITAVI 2019 i SSP, Eurofoiegras 2019; Przepiórki - statystyki branżowe i krajowe. W przypadku, gdy dane nie były dostępne, szacunki liczby zwierząt w klatkach zostały obliczone przy użyciu ogólnych danych z różnych wiarygodnych źródeł.

Zaktualizowano w październiku 2020 r.

Informacje na temat ustawodawstwa krajowego: 

 • Raport Koniec Epoki Klatkowej 
 • W przypadku przepiórek: statystyki przemysłowe i krajowe
 • Dla cieląt
  • Dane % dla całości: Marcé, C., Guatteo, R., Bareille, N. and Fourichon, C., 2010. Dairy calf housing systems across Europe and risk for calf infectious diseases. Animal, 4(9), pp.1588-1596
  • Dane % dla Czech: Staněk, S., Zink, V., Doležal, O. and Štolc, L., 2014. Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herds. Journal of dairy science, 97(6), pp.3973-3981.
  • Dane dla Bułgarii: krajowa organizacja pozarządowa
  • Dane dla Polski: śledztwo przeprowadzone przez Compassion Polska